Contact

KristoFOAM Industries Inc.

Contact Form


160 Planchet Road, Concord, Ontario, L4K 2C7, Canada
Phone
: 905-669-6616 Fax: 905-669-6235


120 Planchet Road, Concord, Ontario, L4K 2C7, Canada
Phone
: 905-669-6616 Fax: 905-669-6235


4337 Line #5, Lot #1, Bondhead, ON L3Z 2A4
#5, Lot #1, Bondhead, ON L3Z 2A4
Phone: 905-939-2427


Xincheng Industrial Park, Xuejia, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu. 213032, China
Phone: 011-86-13906129278 Fax: 011-86-519-5960-752


kristoFoam Industries Inc., 2020 All right Reserved